Keuring van uw elektrische installaties

Keuring van uw elektrische installaties

Keuring van uw elektrische installaties

Conformiteit van de elektrische installaties

Uw elektrische installatie wordt nagekeken om uw veiligheid te garanderen en uw vastgoed te waarborgen. Er zal nagegaan worden of er fouten zijn op het niveau van de elektrische leidingen en beveiligingen. Zo vermijdt u het risico op kortsluitingen en dus brand, maar ook elektrocutie. De betrouwbaarheid van uw installatie wordt dan ook verhoogd.

Wanneer uw installatie laten controleren?

De controle is verplicht wanneer u een wooneenheid verkoopt waarvan de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981.

Ze moet ook gecontroleerd worden bij de indienststelling van een nieuwe installatie, wanneer het gaat om een belangrijke uitbreiding van de installatie, wanneer het gaat om een tijdelijke installatie of wanneer het gaat om een verzwaring van het aansluitvermogen.

Ten slotte moet elke 25 jaar na de indienststelling uw installatie gecontroleerd worden behalve voor de wooneenheden met een installatie die dateert van voor 1 oktober 1981 en waarvan de installatie niet veranderd is.

Waarvoor moet u zorgen bij een controle?

Bij een controle moet u een situatieschema verschaffen. Daarop moeten de plaatsen van de schakelborden, de aansluit- en verdeeldozen, schakelaars en stopcontacten vermeld staan.

Er zal u ook een eendraadsschema gevraagd worden. Daarop staan symbolen die het mogelijk maken de compositie van de stroomkringen en tussenverbindingen te identificeren. Enkel de EAN code van uw elektriciteitsmeter zal nog nodig zijn. Die vindt u op uw elektriciteitsfactuur en telt 18 cijfers. Natuurlijk moet de controleur toegang hebben tot de belangrijkste elektriciteitskast en tot de elektriciteitsteller in het huis of in het gebouw.

Vraag een offerte aan

Wat kijken we na?

Tijdens een controle beginnen we met een visuele controle van de goede conformiteit van de installatie met de voorschriften van het Algemene Reglement op Elektrische Installaties of AREI. Er wordt ook nagekeken of de aanwezige schema’s overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Er worden ook verschillende metingen uitgevoerd, zoals de aardingsmeting. Wanneer de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981, moet een erkend organisme een vereenvoudigde situatieschets opmaken.

Wat als de keuring negatief is?

Wanneer u een woning verkoopt, moet u een controle laten uitvoeren van uw installatie en het proces-verbaal aan de toekomstige eigenaar geven bij het tekenen van de verkoopsakte. Als de controle negatief is, zal u niets meer moeten doen.

Wanneer u de nieuwe eigenaar bent van een woning waarvan de controle negatief is, moet u uw identiteit en de verkoopsakte communiceren aan het organisme dat de controle gedaan heeft. U zal de vastgestelde problemen moeten verbeteren tijdens de nieuwe controle.

Ten slotte moet u een nieuwe controle uitvoeren bij een organisme van uw keuze binnen de 18 maanden na de verkoopsakte om de conformiteit van de installatie na te kijken.

Voor de keuring van elektrische intallaties contacteer je Bonnet Electric.

Vraag een offerte aan